Thí nghiệm, kiểm định chất lượng cọc-Quan trắc công trình